Annonsera på Avpixlat

Merit Wager avslöjar nya stolligheter på Migrationsverket

Merit Wager

Merit Wager

ASYLHAVERIET På lördagen publicerade Merit Wager två blogginlägg, i vilka hon ännu en gång uppmärksammade missförhållanden på Migrationsverket. Denna gång belyste Wager det faktum att EU-medborgare, enligt Migrationsverkets egen statistik, beviljas asyl i Sverige.

Det milt uttryckt märkliga förhållande Merit Wager tagit upp i sina senaste blogginlägg kan visserligen ses som ganska betydelselöst, eftersom det är fråga om ett ytterst litet antal beviljade asylansökningar. Men principiellt har det stor betydelse, eftersom det bara kan tolkas på två sätt: Antingen har Migrationsverket nu fullständigt släppt alla regler kring vem som kan beviljas asyl i Sverige. Eller är de personer som sammanställer verkets statistik okunniga om basala begrepp som används i samband med migrationsärenden.

Enligt Migrationsverkets egen statistik över asylärenden beviljades åtminstone 14 medborgare i EU-länder asyl i Sverige under perioden januari – september i år. Det ska vara fråga om 10 rumänska medborgare, 2 grekiska, 1 polsk och 1 ungersk.

Samtliga länder som beviljats EU-medlemskap anses uppfylla de s.k. Köpenhamnskriterierna. Köpenhamnskriterierna innefattar bland annat krav på demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättsstat och skydd för nationella minoriteter. Samtliga EU-länder har fungerande sjukvård och socialförsäkringssystem. Det bör också tilläggas att det inte pågår inbördeskrig, väpnade konflikter, statskupp eller något liknande i något EU-land. Följaktligen är det svårt att se något rimligt skäl till att en medborgare i ett EU-land skulle beviljas asyl i Sverige.

Ändå har alltså åtminstone 14 asylansökningar från EU-medborgare beviljats i år. Vad kan detta bero på? En “migga” (tjänsteman på Migrationsverket) har kommenterat saken i ett brev till Merit Wagers blogg. Miggan föreslår en möjlig förklaring till de märkliga uppgifterna:

min gissning är att de berörda kollegorna inte kan skilja på unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare.

Miggans gissning kräver kanske en förklaring. Unionsmedborgare är personer med medborgarskap i ett EU-land. Följaktligen är till exempel alla svenska medborgare också unionsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som inte är medborgare i ett EU-land, men som beviljats uppehållstillstånd i ett EU-land.

Låt säga att en somalisk medborgare söker asyl i Nederländerna och där beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd. Från Nederländerna tar han sig till Sverige och söker asyl här, i förhoppningen att i Sverige få permanent uppehållstillstånd. Denne somalier definieras då som tredjelandsmedborgare. Han har kommit till Sverige från ett EU-land, men är egentligen medborgare i ett land utanför EU.

Den tänkbara förklaring som presenteras av den migga som skrivit till Merit Wager innebär alltså att unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare skulle ha blandats samman i statistiken, dvs. att de personer som uppges vara exempelvis rumänska medborgare i själva verket skulle komma från länder utanför EU.

Oavsett om de märkliga uppgifterna i Migrationsverkets statistik beror på misstag, eller om asyl verkligen beviljats till EU-medborgare, är det förstås ännu ett tecken på den grava misskötsel som tycks prägla verksamheten.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson