Annonsera på Avpixlat

Skolministern ställer migrationspolitik mot svenska skolbarn

Björn Norström

KRÖNIKA Gustav Fridolin (MP) är Sveriges nya skolminister. Att utnämna en miljöpartist till skolminister är ett av de mest underliga besluten i modern svensk historia eftersom Miljöpartiets migrationspolitik går stick i stäv med hur en utmärkt skola skapas och upprätthålls, något som många år av forskning inom skolverksamhet styrker. Kort och gott, Fridolins migrationspolitik motarbetar hans eget arbete som skolminister och därmed ställer Fridolin direkt migrationen mot den svenska skolan och ytterst mot de svenska skolbarnen.

Miljöpartiet strävar efter öppna gränser, inte minst mot Afrika och Mellanöstern, vilket betyder att en växande andel barn i svenska skolor också kommer från länder i dessa områden. Genom att granska forskning kan vi dra slutsatsen att denna politik är ett perfekt recept för att försämra de svenska skolresultaten, vilket visar att Fridolin helt saknar kunskaper och förståelse kring forskning, statistik och studier inom skolverksamheten och att hans migrationsideologi och partiprogram direkt saboterar hans möjligheter att utföra sitt eget arbete som skolminister.

Både PISA och TIMSS visar att asiatiska länder följt av västvärlden har världens bästa skolor. Länder i tredje världen har antingen de sämsta skolorna, mäter inte elevers kunskaper eller så saknar de helt fungerande skolsystem. Massinvandring från Afrika och Mellanöstern betyder därmed att andelen barn i svenska skolor som migrerar från länder med usla eller avsaknad av skolsystem ökar, vilket rimligtvis leder till att svenska skolresultat dras ned, något som forskning, studier och statistik också tydligt indikerar.

Forskaren Tino Sanandaji har påvisat att den ovan nämnda rimliga slutsatsen faktiskt stämmer i verkligheten. Inhemska elever i västvärlden presterar helt enkelt bättre skolresultat än invandrarelever. Det är därför ingen slump att invandrartäta skolor i Sverige ligger i botten vad gäller gymnasiebehörighet eftersom många av dessa skolor har en stor andel elever från just Afrika och Mellanöstern. Alltså, Gustav Fridolins migrationspolitik där öppna gränser mot Afrika och Mellanöstern är målet motarbetar direkt hans arbete som skolminister där förbättrade skolresultat är målet.

Barn från olika kulturer beter sig olika som grupp eftersom olika kulturer uppfostrar barn på olika sätt. Skillnaden mellan kulturer inom västvärlden är naturligtvis mindre än skillnaderna mellan kulturer i västvärlden jämfört med kulturer i Afrika/Mellanöstern. Invandrarbarn från kulturer som inte har respekt eller uppskattning för vikten av utbildning och som dessutom anländer med traumatiska upplevelser i bagaget från ursprungslandet kan naturligtvis bli ett stort problem i skolan eftersom dessa barns beteenden inte alltid är förenat med den ordning och reda som krävs i ett västerländskt klassrum för att kunna utbilda barn till en hög standard.

Vi ser till exempel att invandrartäta skolor har stora problem med just ordning och reda där normen i klassrummen istället är rent kaos. Att Rosengårdsskolan lades ned är ingen slump. Elevernas beteende i Rosengårdsskolan var inte förenligt med en fungerande skolverksamhet. Detta påverkar naturligtvis skolresultaten, vilket forskning bekräftar. Forskning visar även att risken att fler barn börjar bete sig illa i klassrummet ökar markant som ett direkt resultat av att något eller några barn beter sig illa. Dåliga beteenden i klassrummet smittar helt enkelt av sig. Det inser vi med det sunda förnuftet och det bekräftas även av forskning.

Enligt forskning räcker det med att en enda elev beter sig illa i klassrummet för att skolresultaten hos hela klassen ska sjunka. Genom att konstant fylla på svenska klassrum med barn från Afrika och Mellanöstern skapas alltså en situation där hela klassers skolresultat sannolikt påverkas negativt av flera anledningar. Alltså, Gustav Fridolins migrationspolitik där öppna gränser mot Afrika och Mellanöstern är målet motarbetar direkt hans arbete som skolminister där förbättrade skolresultat är målet.

Antalet elever i klassrummet påverkar även direkt skolresultaten. Ju större klasser desto svårare blir det att skapa en miljö som leder till tillfredsställande skolresultat. Forskning visar helt enkelt att mindre klasser leder till bättre skolresultat. Att ha öppna dörrar för okontrollerad migration betyder att antalet elever i klassrummen inte sällan ökar under skolåret eftersom invandrarbarn naturligtvis behöver gå i skolan. Det betyder – utöver att de nya barnens beteende kan skapa omedelbara problem – också att antalet elever ökar i klassrummen, vilket i sin tur leder till försämrade förutsättningar för att klassen som helhet ska prestera goda skolresultat.

Förutsägbarhet och stabilitet är mycket viktiga faktorer för skolor, speciellt i planeringsarbetet men även i den dagliga undervisningen, något jag som lärare under många år själv kan intyga. Med andra ord, ett klassrum som i september hade 18 elever men som i februari är uppe i 23 elever på grund av okontrollerad invandring upplever inte bara nya problem med beteenden som kan vara oförenliga med svensk skolkultur utan även problem relaterade till att antalet elever har ökat.

Det minskar i sin tur sannolikheten för god inlärning och i slutänden goda skolresultat. Läraren spenderar allt mer tid med nya och bråkiga elever samtidigt som duktiga elever åsidosätts. Alltså, Gustav Fridolins migrationspolitik där öppna gränser mot Afrika och Mellanöstern är målet motarbetar direkt hans arbete som skolminister där förbättrade skolresultat är målet.

Det finns även ett samband mellan etnicitet och skolresultat. Studier visar att det är stor skillnad på skolresultat bland olika etniska grupper, vilket blir en faktor som direkt påverkar svenska skolresultat genom den snabba och markanta förändring i demografin som Sverige nu upplever. Barn med ursprung från Asien presterar bäst skolresultat både i sina hemländer och som invandrare i USA. Barn med ursprung från västvärlden presterar näst bäst skolresultat i sina hemländer och inom USA.

Datan är konsekvent. Sverige är ett västland, och precis som i andra västländer presterar svenska elever högre skolresultat än invandrare, med Australien som undantag, ett land som har stor asiatisk invandring. Vi kan därmed rimligtvis konstatera att västländer såsom Sverige kan upprätthålla höga skolresultat genom sin inhemska befolkning och till och med höja sina skolresultat genom asiatisk invandring, eftersom asiatiska länder och asiater som etnisk grupp presterar bättre än västländer och etniska västerlänningar.

Vi kan därmed dra en logisk slutsats att även det motsatta gäller, dvs att invandring från tredje världen, vars ursprungsländer uppvisar undermåliga skolresultat och vars etniska grupper presterar sämre i skolan i västvärlden därmed även drar ned skolresultaten i Sverige. Alltså, Gustav Fridolins migrationspolitik där öppna gränser mot Afrika och Mellanöstern är målet motarbetar direkt hans arbete som skolminister där förbättrade skolresultat är målet.

Den svenska skolan står inför ”spännande utmaningar” som egentligen inte är speciellt “spännande” utan i själva verket är näst intill omöjliga att överkomma, tyvärr. Massinvandring från Afrika och Mellanöstern har redan fått lett till enorma konsekvenser för den svenska skolan. Dessa konsekvenser kommer bara att öka i samma takt som dagens oansvariga och okontrollerade invandring upprätthålls. Lägg dessutom till att det inte finns några bevis från någonstans som visar något annat – att massinvandring från Afrika och Mellanöstern skulle höja skolresultaten i västvärlden. Total avsaknad av forskning, studier och statistik som visar något sådant säger också en hel del i sammanhanget.

Kontentan av detta är att Gustav Fridolins värsta fiende som skominister är han själv eftersom hans egen migrationspolitik omöjliggör hans arbete att förbättra de svenska skolorna och slutligen de svenska skolresultaten. Framtida PISA- och TIMMS-studier kommer naturligtvis att bekräfta detta. Det politiskt korrekta Sverige kommer då återigen, liksom i december 2013, att stå helt oförstående inför varför den svenska skolan är undermålig och faller fritt i ett internationellt perspektiv. Detta trots att forskning, studier och statistik inom skolverksamheten tydlige ger svaret på den frågan.

Det är alltså inte bara välfärden idag som sätts på spel genom en oansvarig, okontrollerad och kostsam invandringspolitik, utan även de svenska barnens framtid, samma barn som ska upprätthålla framtidens välfärd. Det är en välfärd som bara kan garanteras om Sverige kan fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig kunskapsnation. Sverige står alltså inför en verklighet, bekräftad av forskning, studier och statistik där den svenska skolministern direkt ställer migrationspolitiken mot svenska barn.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson