Annonsera på Avpixlat

“Berikningens” utvecklingskedja

Björn Norström

KRÖNIKA I tidigare krönikor har jag fastställt att arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Sverige påminner mycket om arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Kanada och bekräftat detta genom jämförelser mellan respektive lands officiella statistik. Skillnaden är dock att Sveriges arbetslöshetsproblem bland invandrargrupper är betydligt massivare än Kanadas, framförallt bland arabiska och afrikanska invandrare. Det som sker i Kanada sker även i Sverige, med den skillnaden att Sverige upplever betydligt större problem än Kanada. Nästa område där Sverige kan lära av Kanada, men även av USA och Australien, är att invandring från muslimska länder och Afrika inte bara leder till utbredd arbetslöshet utan även till utbredd fattigdom, en fattigdom som i sin tur leder till grov kriminalitet. Det är en utvecklingskedja som statistik och forskning bekräftar.

USA och Kanada för statistik över hur olika invandrargrupper klarar sig ekonomiskt. Statistiken visar vilken andel av olika invandrargrupper, men även den inhemska befolkningen, som lever i fattigdom. Det vi omedelbart lär oss av nordamerikansk statistik är att invandring från arabiska länder och Afrika inte bara leder till utbredd arbetslöshet bland dessa grupper utan att invandring från dessa områden även leder till utbredd fattigdom hos samma grupper i både Kanada och USA.

Trots att Kanada och USA har lite olika definitioner på vad som utgör “fattigdom” ser vi precis samma resultat i statistiken – arabisk och afrikansk invandring är överrepresenterad i just fattigdom i både Kanada och USA. Fattigdom är naturligtvis en logisk följd av arbetslöshet i Nordamerika eftersom varken Kanada eller USA är lika frikostiga som Sverige med bidrag, speciellt inte till invandrare.

Granskar vi den statistik för Kanada där andelen fattiga ur olika invandrargrupper baserat på ursprungsområden redovisas, kan vi enkelt konstatera att invandrare till Kanada generellt upplever betydligt större fattigdom än infödda kanadensare. Vi lär oss även att speciellt araber och afrikaner, samma grupper som uppvisar högst arbetslöshet, även uppvisar utbredd fattigdom i Kanada, samtidigt som västeuropéer, amerikaner och filippiner uppvisar lägst fattigdom bland invandrargrupper till Kanada, dvs samma invandrargrupper som även uppvisar lägst arbetslöshet i Kanada.

Fattigdomen bland invandrare från muslimska länder till Kanada ligger mellan 40 och 45 procent samtidigt som fattigdomen bland invandrare från icke-muslimska länder i Afrika är drygt 30 procent. Fattigdomen bland infödda kanadensare är knappt 15 procent. Ungefär där ligger även siffran för invandrare från västvärlden och Filippinerna.

Vi ser även att fattigdomen bland vissa asiatiska grupper är hög i Kanada men när vi samkör statistiken för fattigdom och arbetslöshet lär vi oss att fattiga asiatiska invandrare i Kanada inte samtidigt är arbetslösa i samma höga grad som araber och afrikaner. Vi kan därmed konstatera att invandrare från muslimska länder och Afrika både uppvisar utbredd arbetslöshet och fattigdom i Kanada, medan invandrare från Asien som lever i fattigdom i alla fall inte också uppvisar samma utbredda arbetslöshet som araber och afrikaner. Många asiatiska invandrare till Kanada arbetar och bidrar alltså därmed till samhället, dock mot en låg lön som faller inom definitionen för “fattigdom” i Kanada.

Granskar vi fattigdomsstatistik från USA ser vi precis samma mönster som i Kanada. Invandrare generellt lever i betydligt större utsträckning i fattigdom än infödda amerikaner. Granskar vi samma specifika grupper som uppvisar hög arbetslöshet i både Sverige och Kanada, med andra ord invandrare från arabländer och Afrika, lär vi oss att även situationen i USA ser ser ut på precis samma sätt vad gäller fattigdom bland invandrade araber och afrikaner.

Bland invandrare från Mellanöstern lever närmare 30 procent i fattigdom i USA. Bland invandrare från icke-muslimska länder i Afrika är siffran närmare 25 procent. Andelen fattiga bland invandrare från Europa och Asien ligger under tio procent och för infödda amerikaner är siffran närmare 15 procent.

Det vi med säkerhet kan konstatera genom statistik är alltså att invandrare från muslimska länder och Afrika uppvisar såväl utbredd arbetslöshet som fattigdom i både USA och Kanada och betydligt högre än infödda kanadensare och amerikaner, men även betydligt högre än invandrare från Västeuropa och andra delar av världen. Ur ett integrationsperspektiv, där måttstockar såsom arbetslöshet och fattigdom kommer in i bilden, kan vi alltså konstatera att invandrare från muslimska länder och Afrika har svårast att integrera sig i västvärlden.

Trots detta har Sverige öppna dörrar för just dessa grupper, en politik som följaktligen direkt strider mot den lärdom vi kan dra av tillgänglig integrationsinformation från ett antal olika västländer. Statistik från olika västländer, inklusive Sverige, visar alltså att Sverige bedriver en invandringspolitik som är ett recept för katastrofalt misslyckad integration.

Inte nog med att arbetslöshet och fattigdom skapar utanförskap och därmed ett totalt integrationsmisslyckande, arbetslöshet och fattigdom föranleder även ökad kriminalitet. Även detta är en logisk slutledning vi kan göra med sunt förnuft men även forskning bekräftar vårat sunda förnuft i detta fall.

Det finns ett antal oberoende internationella forskningsstudier som påvisar att just arbetslöshet och fattigdom leder till ökad kriminalitet. En lång forskningsstudie gjordes mellan 1979 och 1997 på Ohio State University där summan av kardemumman var att ökad kriminalitet hos män utan högskoleexamen var ett resultat av låga löner och arbetslöshet, med andra ord fattigdom.

En annan studie i ämnet gjordes av den australiska staten genom Justitiedepartementet år 2012. Studien konstaterar att forskningen i ämnet under många år bekräftar att just arbetslöshet leder till en ökning av kriminalitet, speciellt våldsbrott. Forskning i två helt olika delar av världen och av två helt olika typer av instutitioner kommer alltså fram till exakt samma slutsats.

Som vi redan vet, många män som invandrar till Sverige kommer från länder i tredje världen och saknar oftast en högskoleexamen. Inte sällan saknar de även en formell gymnasie- och grundskoleexamen eftersom ursprungsländerna i många fall saknar ett fungerande utbildningssystem. Detta leder omedelbart till arbetslöshet och bidragsberoende, där fattigdom är resultatet den dagen ”ladan är tom” och bidragen sinar. Den nuvarande svenska invandringspolitiken är alltså det perfekta receptet för ökad kriminalitet, speciellt våldsbrott, som forskning visat uppstår som ett direkt resultat av just arbetslöshet och fattigdom.

Lägg även till att det dessutom inte existerar någon forskning eller statistik, så vitt jag lyckats hitta, som pekar på det motsatta – att massinvandring från muslimska länder och Afrika till västvärlden leder till minskad arbetslöshet, minskad fattigdom eller minskad kriminalitet. Om någon läsare känner till sådan forskning skulle jag med stort intresse vilja ta del av den.

Man kan då ställa frågan om svensk invandringspolitik – som öppnar dörrarna för invandring från muslimska länder och Afrika, vilket bevisligen direkt leder till utbredd arbetslöshet men även fattigdom – även direkt resulterar i ökad kriminalitet. Svaret är logiskt ja, och detta bekräftas av Affes Statistikblogg där han summerar statistik från BRÅ. Även polisen i Australien påpekar till exempel att afrikanska invandrare är betydligt mer brottsbenägna än infödda australier. Liknande konstateranden kan naturligtvis göras också i många andra västländer vad gäller kriminalitet och invandring från muslimska länder och Afrika.

Utbredd arbetslöshet och fattigdom som vi med säkerhet kan konstatera följer av invandring from muslimska länder och Afrika, föranleder alltså även ökad kriminalitet, något vi kan slå fast genom att granska forskning. Vi kan naturligtvis även konstatera samma sak med rent sunt förnuft. Med andra ord, det som många av oss genom slutledningsförmåga och sunt förnuft har konstaterat under en längre tid kan också bekräftas genom att samköra olika typer av statistik och forskning – att viss typ av invandring leder till arbetslöshet som i sin tur leder till fattigdom som i sin tur leder till kriminalitet. Ett plus ett blir snabbt och enkelt två! Tyvärr förstår inte våra meningsmotståndare detta eftersom ett plus ett i deras värld blir allt annat än just två, trots att vi trycker upp både miniräknare, facit och verkligheten på gator och torg i ansiktet på dem.

Att invandrare i Sverige från just arabvärlden och Afrika är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt våldsbrott, är därför ingen överraskning. Det är en direkt konsekvens av den utveckling som statistik och forskning förutspår, dvs att invandring från muslimska länder och Afrika leder till arbetslöshet som sedan leder till fattigdom som slutligen leder till kriminalitet. Statistik, forskning och rent sunt förnuft säger oss precis samma sak, oavsett om vi granskar Sverige, Kanada, USA eller något annat västland – invandring från arabvärlden och Afrika leder till utbrett utanförskap med arbetslöshet och fattigdom där ökad kriminalitet, inte minst våldsbrott, är vanligt.

Att Sverige inte bara fortsätter att öppna dörrarna utan till och med öppnar dem ännu mer förblir därmed ett mysterium som en rationellt tänkande människa aldrig kommer att begripa. Varför väljer Sverige att medvetet importera arbetslöshet, fattigdom och därmed grov kriminalitet?

Det paradoxala i det hela blir därmed att politiska partier som påstår sig arbeta för minskade klassklyftor egentligen lägger grunden för det rakt motsatta – ökade klassklyftor – genom invandringspolitiken dom bedriver. Politiska partier som påstår sig arbeta för ett säkrare samhälle med lägre kriminalitet, uppnår ironiskt nog det rakt motsatta i verkligheten eftersom deras invandringspolitik direkt leder till ökad kriminalitet och därmed ett osäkrare samhälle.

Kontentan är alltså att den “berikning” som vissa partier talar om i samband med invandring från muslimska länder och Afrika och som representeras genom dagens oansvariga massinvandringspolitik, i verkligheten kan definieras som “arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet”, bekräftat genom statistik och forskning. Och detta inkluderar inte ens den ”berikning” som kommer med islam såsom islamism, kvinnoförtryck, hedersvåld, homofobi och intolerans mot yttrandefrihet/demokrati, nu även representerat i regeringen.

När vi nu har en klarare definition på vad begreppet “berikning” egentligen betyder och ”berikningens” utvecklingskedja där den ena konsekvensen bevisligen är direkt sammanlänkad med andra konsekvenser (cause and effect) blir därmed den logiska och rimliga frågan: hur mycket “berikning” tål Sverige innan det beslutas att ”berikningskedjan” slutligen måste brytas?

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson