Annonsera på Avpixlat

Råd till dig som utsatts för olaglig kreditupplysning

olaglig kreditupplysning 4324126

RÅD OCH TIPS Enligt samstämmiga uppgifter har cirka 400 personer av de drygt 6000 som den autonoma extremvänsterns underrättelsetjänst Researchgruppen registrerat i samarbete med tidningen Expressen, utsatts för olaglig kreditupplysning. Man vet att man är en av dessa om man fått en kopia på en sådan kreditupplysning hem i brevlådan. Många är förstås upprörda och är osäkra på hur man kan beivra saken. Här följer några råd.

De kreditupplysningar det rör sig om kommer från Bisnode Kredit AB och har Seppuku Media Ekonomisk Förening som beställare. Allmänt enligt kreditupplysningslagen gäller att upplysning endast får tas i legitimt syfte. Det kan exempelvis vara att man står i begrepp att bevilja ett lån eller ingå annat avtal med en person och vars kreditvärdighet och skuldsättning det i samband med detta kan vara rimligt att få information om. Att bara vara nyfiken i största allmänhet duger inte som skäl. Det gör inte heller en ambition att kartlägga politiska meningsmotståndare, vilket det är fråga om i det här fallet.

Orsaken till att  Bisnode Kredit ändå låtit Researchgruppen via Seppuku Media beställa ett obegränsat antal kreditupplysningar utan giltigt skäl är sannolikt Bisnodes nära kontakter med den SD-fientliga propagandaorganisationen Expo. Bisnode kommer i vår i samarbete med Expo att lansera en kurs i just hur man i bästa Stasi-tradition kombinerat med modern dataintrångsteknik kartlägger meningsmotståndare, dvs om de då fortfarande har sitt tillstånd kvar att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Du som utsatts kan påverka detta genom att på olika sätt beivra det du har råkat ut för.

Gör en polisanmälan. Besök en polisstation, ring 114 14 eller mejla en anmälan via polisens hemsida. Dem du skall anmäla är Seppuku Media Ekonomisk Förening och Bisnode Kredit AB och brottsrubriceringen är brott mot Kreditupplysningslagen enligt 9 § och 19 § KuL. Uppge då också att du kommer begära skadestånd enligt 21 § KuL.

Gör även en anmälan mot Seppuku Media Ekonomisk Förening om att du känner dig hotad, ofredad och trakasserad, vilket du motiverar med att d är övertygad om att syftet med att begära ut uppgifterna är att skrämma dig till tystnad och offentliggöra känslig information om dig. Redogör för att det är Researchgruppen som ligger bakom och ge polisen den bakgrundsinformation de behöver för att få klart för sig vilka motiven till insamlingen av uppgifterna är och hur hotbilden ser ut. Nämn att flera brottsdömda vänsterextremister återfinns som nyckelpersoner i dessa organisationer.

Låt polisen ta del av och göra kopia på brevet från Bisnode så att de kan ta en kopia. Om du använder Twitter kan du eventuellt gå in och söka efter och skärmdumpa de tweets där Researchgruppen (@researchgruppen) och Mathias Wåg (@guldfiske) skryter om sina bravader och kommer med förtäckta hot. Begär att få diarienummer och kopia på anmälan hemskickad.

Lämna ett klagomål på Datainspektionens hemsida. Redogör för hur Seppuku Media Ekonomisk Förening har begärt en kreditupplysning på dig som privatperson  utan att att ha något legitimt skäl och att Bisnode Kredit AB varit medvetna om detta men ändå lämnat ut upplysningen.

Uppge för att styrka avsaknad av legitimt skäl att du aldrig har hört talas om Seppuku Media tidigare och att det inte föreligger eller förbereds något som helst avtal eller annat rättsförhållande mellan er, än mindre något som skulle berättiga dem att ta en kreditupplysning för att göra en ekonomisk riskbedömning. Uppge för att styrka Bisnode Kredit AB:s medverkan att du bara är en av 400 personer som företaget lämnat ut uppgifter om till samma frågeställare och utan giltigt skäl. Nämn även här att flera nyckelfigurer bakom frågeställaren är brottsdömda personer inom den våldsbejakande autonoma politiska extremvänstern och att du känner dig hotad och är övertygad om att avsikten är att åsamka dig skada.

Ett klagomål till Datainspektionen är viktigt att göra eftersom de är tillsynsmyndighet för kreditupplysningsföretagen. Ju mer information du delger dem desto bättre underlag har de för att vidta åtgärder mot Bisnode Kredit AB. Enligt uppgift har Datainspektionen fått in ett stort antal klagomål och på grund av detta startat ett tillsynsärende mot Bisnode Kredit AB, något som dock inte innebär att ditt klagomål är onödigt. Se också till att ditt ärende verkligen handläggs på rätt sätt av Datainspektionen då myndigheten är känd för att försöka kasta så många klagomål som möjligt från allmänheten i papperskorgen. Begär ett diarienummer. Nöj dig inte med ett besked i stil med “vi har frågat Bisnode om de har gjort något fel och de säger att de inte har det“.

Kontakta Bisnode Kredit AB. Det kan du göra på telefon 08-558 059 00. Spela gärna in samtalet om du har möjlighet. Se till att få prata med någon ansvarig person. Ställ frågor om varför företaget i strid med Kreditupplysningslagen har lämnat ut upplysningar om dig och 399 andra personer till frågeställare som inte varit berättigade till sådan information och som dessutom är brottsdömda vänsterextremister. Förklara även för Bisnode att du är övertygad om att syftet är att skada dig och att du därför har gjort en polisanmälan och lämnat in ett klagomål till Datainspektionen samt att du kommer begära skadestånd på grund av det inträffade.

Nedan följer utdrag ur ett i sammanhanget principiellt intressant rättsfall som berör den aktuella typen av brott mot Kreditupplysningslagen, KuL:

Rättsfall från hovrätterna RH 1999:88

Målnummer: B-2478/98

Avgörandedatum: 99-09-13

Som framgått i det föregående innebär 9 § kreditupplysningslagen att uppgifter om privatpersoner skall vara tillgängliga bara för den som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen. Av förarbetena till kreditupplysningslagen framgår att legitima behov av kreditupplysning i första hand kan finnas i sådana fall där upplysningen behövs för kreditbedömning eller kreditbevakning.

I övrigt bör det enligt förarbetena i princip krävas att det mellan den enskilde och beställaren föreligger eller förbereds ett avtal eller annat rättsförhållande som nödvändiggör en riskbedömning av ekonomisk art, som t.ex. i borgens-, anställnings- eller hyressammanhang (prop. 1973:155 s. 104 och 148).

Av utredningen framgår att Jan D hos Upplysningscentralen varit en sådan kund som genom ett s.k. abonnemangsavtal i enlighet med den praxis som beskrivits i det föregående kunnat få en kreditupplysning utan någon föregående kontroll från Upplysningscentralens sida vid varje enskilt beställningstillfälle. Genom avtalet har således Jan D förbundit sig att följa gällande regler för beställning av kreditupplysning, dvs. att bara göra beställningar som står i överensstämmelse med 9 § kreditupplysningslagen. Av Jan D:s egna uppgifter framgår att det varken varit fråga om att ge kredit till S eller att det mellan Jan D och S förelegat eller förberetts ett rättsförhållande som vid den aktuella tidpunkten krävde någon ekonomisk riskbedömning.

Som tingsrätten funnit utgör den av Jan D angivna grunden för beställningen – krav på ersättning för rättegångskostnader i en eventuell framtida rättegång – inte ett godtagbart skäl för att inhämta en kreditupplysning. Jan D måste ha insett detta men ändå inhämtat upplysningen.

Han har alltså missbrukat den möjlighet att få ut en kreditupplysning som abonnemangsavtalet gett honom för att därigenom tillgodose ett behov som klart faller utanför kreditupplysningssystemets syften. Jan D har visserligen i efterhand annullerat beställningen men varken den omständigheten eller vad i övrigt förekommit ger anledning att bedöma Jan D:s handlande som ett ringa fall. Han skall därför fällas till ansvar för brott mot kreditupplysningslagen.

Tack till de personer som mejlat oss den information som utgjort grundplåten för ovanstående råd.

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson