Annonsera på Avpixlat

Mild dom mot tunisisk “otrohetskontrollant” överklagas till HD

OTROHETSKONTROLLER Tunisiern Rachid Ben Mohamed Zoghlami, 28, fick för sig att flickvännen varit otrogen. Därför slet han av henne kläderna och tvingade med våld in sina fingrar i kvinnans underliv för att utföra vad som i hans kultur kallas för en “otrohetskontroll”. Zoghlami frikändes dock från sexualbrott av Svea hovrätt då syftet med handlingen inte ansågs vara av sexuell natur.

I stället dömdes Zoghlami för det lindrigare brottet olaga tvång, vilket gav en straffreducering på 18 månader jämfört med om han dömts för det sexualbrott han stod åtalad för. I andra liknande fall (jodå otrohetskontroller blir allt vanligare i det mångkulturella Sverige) har dock domstolen valt att betrakta brottet som ett sexualbrott. Riksågklagaren väljer därför att överklaga den milda domen mot Zoghlami till Högsta domstolen för att den skall klargöra vad som ska vara rättspraxis.

Dessvärre förefaller ingen vara beredd att väga in dessa brotts hederskulturella och invandringsrelaterade dimensionen, vare sig domstolarna som dömt gärningsmännen eller allmänmedia och juridiska tidskrifter där fallen har diskuterats. Oaktat detta vore det ändå välkommet om Högsta Domstolen åtminstone slår fast att det är fråga om en grov sexuell kränkning och inte en lindrig form av olaga tvång. Sådana milda påföljder skickar skickar förstås helt fel signaler till gärningsmännen som själva inte anser att de har begått något brott utan bara gjort vad varje man i deras kultur har rätt att göra.

DN

Relaterat

“Otrohetskontroll” inget sexbrott
“Otrohetskontroll” kan vara sexbrott trots allt

Print Friendly
Share