Annonsera på Avpixlat

Klanmaffians gisslan i Södertälje

INSÄNDARE Denna text kommer att kasta ljus över vissa saker i Södertälje som ingen utomstående har någon insyn i. Kriminella maktstrukturer som har vuxit fram i Södertälje har på senare år i princip tagit över staden. Kommunstyrelsens ordförande, polisen och andra myndigheter i Södertälje har p g a detta förvandlats till harmlösa statister. Den som har problem eller är i en tvist med någon söker sig inte till rättsväsendet, polisen eller de sociala myndigheterna utan till klanhövdingar, kriminella gängledare och Syrianska Kyrkans biskop Benjamin Atas. Det handlar om ett parallellt samhälle där en klan fungerar som en statsapparat och agerar därefter. Det syrianska folket i Södertälje har tagits som gisslan av Melkemichel-klanen.

Klanen Melkemichel med sina medlöparfamiljer har använt sig av kriminella som utför ”smutsjobbet”. Med sin terrormaskin sattes den syrianska folkgruppen i Södertälje i skräck. Klanen och dess kriminella hantlangare höll på att expandera sin maktsfär och öka sitt territorium utanför Södertälje. Dubbelmordet på bröderna Moussa fick polisen att ta in stora resurser för att stoppa denna utveckling. Nu sitter många av de kriminella som utförde ”smutsjobbet” åt klanhövdingarna inlåsta, men polisen har mycket kvar att göra. Om polisen inte lyckas bryta sönder den kriminella klanstrukturen i Södertälje kommer klanhövdingarna att rekrytera nya ”gatukriminella”. Dessa är inget annat än utbytbara schackpjäser, vilket vi kommer att få erfara.

Nu ska vi fördjupa oss i klanen Melkemichel och dess maktstruktur:

  • Varför innehas alla nyckelpositioner i den syrianska gemenskapen av klanmedlemmar och deras medlöpare?
  • Vad finns det för ideologi bakom klanens maktstruktur?
  • Hur fungerar mekanismen som klansystemet bygger på?
  • Vem kontrollerar de penningdrivande verksamheterna?
  • Hur håller man all tänkbar opposition borta?
  • Vilka verktyg används?

Fakta om syrianer

Syrianerna är ett kristet folk som är en minoritet från flera olika länder i Mellanöstern. I Sverige har en del syrianer valt att kalla sig för ”assyrier”. Syrianerna har flytt undan förtryck och förföljelser från den muslimska majoriteten och regimerna i sina ursprungsländer, bl a till Sverige under 1970-talet. Sedan dess har syrianerna beskrivits i positiva ordalag som en etablerad folkgrupp som har lyckats integrera sig väl i det svenska samhället. Man har varit självförsörjande tack vare den stora andelen flitiga företagare bland folkgruppen. På senare år har den nya generationen satsat på att utbilda sig. Idag finns det tusentals syrianska ungdomar som studerar vid olika universitet. Med sina fotbollslag i olika divisioner och städer har man tagit ett socialt ansvar. Genom fotbollen har man försökt hålla ungdomar borta från kriminella kretsar.

Som ansvarsfulla medborgare har syrianerna även börjat engagera sig i politiken. Detta för att ge tillbaka till och fortsätta bygga det svenska samhället som har gett syrianerna en fristad. Idag finns det uppskattningsvis 100 000 syrianer i Sverige. Dessa bor i olika städer runt om i landet. Det råder en stor tacksamhet hos syrianerna gentemot Sverige som öppnade sina portar för folkgruppen som har en mycket svår och tragisk historia bakom sig, en folkgrupp som har utsatts för ett bestialiskt folkmord i början av 1900-talet och som alltjämt förtrycks i sina hemländer. Tack vare friheten i Sverige har man haft möjlighet att utveckla sig, man har bildat föreningar, institutioner, byggt kyrkor, startat tidskrifter och till och med egna tv-kanaler som har bidragit till att utveckla det syrianska språket och kulturen. Tv-kanalerna har även bidragit till integrationen genom att ta upp olika sociala och samhälleliga frågor i Sverige.

Syrianernas rötägg

Inom alla folkgrupper och samhällen finns det kriminella och brottslingar. Det finns inget vaccin mot det, inte heller någon social struktur som kan hindra förekomsten av kriminella element av olika slag. Som alla andra folkgrupper har även syrianerna sina ”rötägg”. Småkriminella personer har dykt upp från tid till annan för att sedan antigen tas om hand av rättsväsendet eller falla offer för andra kriminella. Syrianerna har inte blivit mer eller mindre omskrivna än andra grupper i Sverige vad gäller kriminaliteten. Det vore ingen överdrift att påstå att den mediala helhetsbilden av syrianerna har varit ganska positiv. Man kan i alla fall inte påstå att syrianerna har förknippats med kriminalitet i någon särskild utsträckning. Inte förrän nu.

Den mediala bilden av syrianer har oftast varit positiv men under de senaste åren har man allt oftare i tidningar och andra medier kunnat läsa att syrianer är inblandade i olika kriminella sammanhang. Dessvärre handlar det nuförtiden inte längre om småskurkar. Tvärtom är det en välorganiserad ”klanmaffia” som i medier omnämns med beteckningar som ”Södertäljenätverket” eller ”Syrianska brödraskapet”. Den svenska polisen står inför en mycket komplicerad och svåråtkomlig kriminell struktur. Den nya kriminella strukturen är byggd på ett ”klansystem” där det råder sekteristisk lojalitet till klanen. Detta oavsett ålder eller kön. Denna typ av klanstrukturer är mycket vanliga i Mellanöstern där de alltjämt dominerar politiken, men fenomenet har börjat på allvar rota sig i Södertälje.

Många syrianer i Sverige följer utvecklingen med stor oro. Även om man inte debatterar detta problem öppet och offentligt diskuteras problemet inom folkgruppen i olika sammanhang. Klanen Melkemichel och dess medlöparfamiljer håller på att få en hel folkgrupp att stämplas som kriminella.

Klanmaffia

Vilka är dessa? Vad heter denna klan? En del av svaret har uppmärksammats i Avpixlats artikel “Syrianska maffian i Södertälje – uppgång och fall“. Idag har klanen Melkemichel och dess kriminella grenar sina egna representanter i den svenska riksdagen. Moderaten Metin Ataseven (Melkemichel) och kristdemokraten Robert Halef, båda från Södertälje. Familjen Halef är nära besläktad med klanen Melkemichel, tillsammans har dessa familjer sinsemellan delat upp maktpositionerna bland syrianerna i Sverige.

För några år sedan lade polisen ner stora resurser för att kartlägga den organiserade brottsligheten i Sverige. En av farhågorna var att de kriminella nätverken skulle kunna få sina egna representanter invalda i det politiska systemet. Rikskriminalpolisen undersökte de rykten som säger att detta håller på att ske i exempelvis Södertälje. Denna farhåga har under valet 2010 besannats. Metin Ataseven och Robert Halef från Södertälje har valts in i riksdagen.

Robert Halef framstår som en harmlös tandtekniker men i verkligheten är han en klassisk korrumperad Mellanösternpolitiker som sätter sina egna intressen i första rummet. Hans politiska karriär började hos Socialdemokraterna som var ett stort parti i Södertälje och där det således var svårt att ta kontrollen över partiets lokala avdelning. Nästa parti för Robert Halef blev Kristdemokraterna. För Robert Halef var det inga som helst ideologiska problem att hoppa från det politiska vänsterblocket till högerkanten av högerblocket. Detta visar på en sak, nämligen att han inte har någon ideologi förutom att han vill ha politisk makt. Med fula tricks roffade Robert Halef åt sig ledarskapet i Södertäljes kristdemokrater. Efter att ha totalt dominerat i KD Södertälje kom han även in i KD:s partistyrelse.

Robert Halef har även gjort en kometkarriär inom de syrianska organisationerna i Sverige. Han handplockades av klanen och placerades som ordförande för Syrianska riksförbundet i Sverige och sedan som ordförande för Syriac Universal Alliance, som är en paraplyorganisation för Syrianska organisationer i världen. De senaste åren har klanmedlemmarna höjt blickarna från de syrianska organisationerna och börjat inrikta sig på det svenska politiska systemet. Under de två senaste valen har flera personer som har anknytning till klanen Melkemichel och dess medlöpare kandiderat till Södertäljes kommunfullmäktige och riksdagen. Efter valet den 19 september 2010 stod det klart att Metin Ataseven och Robert Halef är klanens representanter i Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen.

Lite längre ner i texten kommer ni att läsa mer om Metin Ataseven. Han är/var vd för fastighetsbolaget Ginatas AB som äger fastigheterna i Ronna centrum i Södertälje. Metin Ataseven har medvetet inhyst och skapat förutsättningar för illegalt spel m m. Svartklubben Oasen finns i Ronna Centrum där hittills tre personer mördats, bland annat dubbelmordet på bröderna Moussa.

”Syrianska brödraskapet” som kallas Södertäljenätverket

Våldet och kriminaliteten i Södertälje såg på ytan ut att vara klassiskt gängrelaterat våld. Men när polisen började skrapa lite på ytan och undersökte vad som finns därunder möttes man av något som var unikt för att vara i Sverige. Det handlade inte om småkriminalitet utan det visade sig vara en invecklad och organiserad struktur som kontrolleras av en klan. Klanen Melkemichel, som inom folkgruppen även kallas för Saido, använder sig av olika efternamn såsom Aslanoglu, Ataseven, Michel och Bisse. Familjerna Halef och Adis/Varli är också nära besläktade med Melkemichel-klanen.

I början av den stora invandringen till Sverige, under 70- och 80-talen, var det familjen Halef som styrde och ställde bland syrianerna i Sverige, men de senaste tio åren har klanen Melkemichel tagit över allt mer och är nu i dominerande ställning. Klanen Melkemichel och dess underhuggare är noga med att fördela maktpositionerna.

Maktfördelning inom folkgruppen

Tidigare har Avpixlat uppmärksammat klanen Melkemichel och dess våldmaskineri i Södertälje, men verkligheten är värre än så. Med sin totala kontroll över den sattelitsända tv-kanalen Suryoyo Sat håller klanen inte enbart syrianerna i Södertälje och Sverige som gisslan, utan även resten av syrianerna i hela världen. Syrianerna, som är utspridda över en stor del av världen, får enbart ta del av sanningar som är godkända av klanen och dess medlöpare Halef-familjen. Fuat Halef är ordförande för Suryoyo Sats styrelse som ser till att man inte sänder något som kan skada klanen och dess intressen.

En annan nyckelperson är Halef Halef, som har kontrollen över ekonomin i Syrianska ortodoxa kyrkan. Halef Halef är ordförande i Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Geneta i Södertälje. Med Halef Halef vid rodret har man flera gånger ansökt om att få börja ta ut en kyrkoavgift, som är en procent av medlemmarnas taxerade inkomst, via skattsedeln. Men indrivningen av kyrkoskatt kommer inte att betyda att man tackar nej till gåvor från allmänheten. Många som är äldre och inte förstår sig på hur kyrkoskatten fungerar kommer även i fortsättningen att ge sin gåva eller kollekt när de besöker kyrkan. Givmildheten till kyrkan kommer att fortsätta vid dop, vigslar o s v. Det anses genant bland syrianer att inte ge bidrag till kyrkan och prästen. Genom kyrkoavgift via skattsedeln kommer intäkterna att bli ännu högre och därmed blir anledningen ännu större att inte låta någon annan än klanmedlemmarna komma i närheten av de poster som kontrollerar penningströmmarna. Halef Halef är även kassör i Syrianska föreningen i Botkyrka i Stockholm som äger Norsborg centrum. Stora hyresintäkter som kommer från Norsborg centrum är också under Halef Halefs totala kontroll. Mot syrianska föreningens medlemmars vilja har Halef Halef överfört stora summor pengar till tv-kanalen Suryoyo Sat under förevändningen att den var i en ekonomisk kris. Huruvida Suryoyo Sat var i en ekonomisk kris eller inte och vart pengarna har tagit vägen är det ingen som vet. Halef-familjen sitter på nyckelpositioner och tillåter ingen insyn.

Syrianska hjälpfonden

Klanen är verksam på alla områden där det finns pengar att hämta. För att ta hand om givmilda syrianers bidrag har man organiserat en hjälpfond som heter Suryoyo hjälpfonden. Ansvaret för detta kunde inte klanen låta vem som helst ta, utan man placerade ”sin man” där också. I flera år har Fuad Adis, som är släkt med Melkemichel-klanen, tagit hand om hjälpfondens intäkter.

Familjen Adis är van vid att hantera pengar i kontanter. Exchange Finans Europe ägs av Umit Adis. År 2007 bötfälldes bolaget av Finansinspektionen med 500 000 kronor p g a att Exchange Finans sysslade med otillåten värdeöverföring och misstankar om penningtvätt. Exchange Finans är Syrianska FC:s sponsor.

Ohelig allians med kyrkomän

Biskop Benjamin Atas som ska föregå med ett gott exempel har flera dömda våldtäktsmän i sin familj. För några år sedan avslöjade en blogg hur biskop Benjamin Atas fick svart lön av syrianska kyrkan under 12 års tid. När Sveriges radio gjorde ett reportage om svartlöneskandalen förnekade både biskopen Benjamin och Syrianska kyrkans centralstyrelse dessa uppgifter. Men alla kyrkans medlemmar vet att biskop Benjamin Atas får en lön. Enligt Syrianska kyrkans stadgar får biskop Benjamin en andel av kyrkans inkomster. Andelen är ”ynka” 1 krona per månad för varje medlem som finns i hans biskopsstift. Men när man börjar räkna dessa enkronor blir det till slut stora pengar. Enligt Syrianska kyrkans centralstyrelse finns det 48 602 (enligt SST:s statistik 2009) medlemmar, vilket betyder att biskop Benjamin är garanterad minst 48 602 kr i månaden i lön som inte deklareras. Dessa uppgifter bekräftades även i ett tv-program som sändes på Suryoyo Sat, där Halef Halef som är kassör i Syrianska kyrkans centralstyrelse medverkade och informerade tittarna.

Varför är biskop Benjamins svarta lön intressant i detta sammanhang?

För klanen Melkemichel och dess medlöpare familjen Halef är det viktigt att ha allierade på alla nivåer. En biskop anses av församlingsmedlemmarna vara guds och den helige andens representant på jorden. Biskopens ord är obestridliga. Med sin allians med biskopen ser man till att ingen opinion bildas mot klanen Melkemichel. Den oheliga alliansen mellan klanen Melkemichel och biskop Benjamin Atas har lett till att klanen styr och har total kontroll även över den Syrianska kyrkan och framför allt dess tillgångar.

Kyrka som högkvarter

I förundersökningsprotokollet framgår det att Bernard Khouri använde Mor Afrem Kyrkan som högkvarter. Polisen har fångat händelsen i sin spaningsfilm. LT uppmärksammade händelsen. I polisens samtalsinspelning säger Södertäljenätverkets ledare ”Berno” Bernard Khouri ”Kom till vår kyrka i så fall”, till en avhoppad Bandidosmedlem som agerade förhandlare för mc-gänget Bandidos.
Det är inte så konstigt att Bernard Khouri känner sig hemma i Kyrkan. Därför att allt började där. Välklädda Klanhövdingar med blankputsade skor sitter i Kyrkans rum på övervåningen och gör sina smutsiga samtal och affärer. Vem skulle misstänka att sådant pågår i en helig kyrkas lokal?

I LT:s artikel försöker Fuad Adis, dåvarande församlingsordförande för Mor Afrem vifta bort händelserna. Det är inte konstigt att Fuad Adis inte vill kännas vid något som polisen har väl dokumenterat. Han är en del av klanstrukturen.

Biskop Benjamin rådman

Inom Syrianska gruppen försöker man alltid lösa konflikter av olika slag genom att söka råd/hjälp från kyrkan och oftast från biskopar som respekteras högt. I regel försökte man alltid söka sig till kyrkan vid äktenskapsproblem och andra slags familjerelaterade problem. På senare tid har personer och företagare som har utsatts för utpressning av klanmaffian i Södertälje försökt lösa sitt problem genom att gå till biskop Benjamin Atas. Flera av dessa försökte få hjälp från kyrkan och biskopen. Men istället för att råda dem att söka hjälp hos polisen och anmäla brottet har personerna som utsattes för utpressning fått följande svar från biskop Benjamin Atas: ”Betala dessa ligister lite pengar och bli av med dem”.

Utsatta personer ger upp till slut och betalar stora summor till klanmaffians våldsapparat som utför det handgripliga ”smutsjobbet”. Vissa av dessa tvingas ge upp sina affärsrörelser och fly landet. Ett exempel på det är familjen Durmaz som flydde undan Syrianska brödraskapet till Spanien. Mer om familjen Durmaz kan ni läsa i artikeln “TV-aktuell familj Södertäljenätverkets senaste offer“.

Melkemichel-klanen äger Syrianska Kyrkan

För några år sedan uppmärksammade en blogg Melkemichel-klanens olagliga och omoraliska affärer med Syrianska kyrkans fastigheter. Johan Melkemichel tjänade mer än sex miljoner kronor på en affär med kyrkans fastigheter där han satt på två stolar. Johan Melkemichel satt då i två styrelser som både säljare och köpare. Läs mer om det i bloggens artikel “‘Skandiaskandalen’ i Mor Afrem Syrisk Ortodoxa kyrkan i Geneta“.

Yilmaz Bisse, som var kassör i Mor Aframs församlingsstyrelse försökte försvara Johan Melkemichels köp av fastigheterna. Men det är inte så konstigt med tanke på att Yilmaz Bisse tillhör klanfamiljerna. När skandalen rullades upp svarade Yilmaz Bisse på LT:s frågor om affären och sa följande:

”Vi har inte förhandlat affären med Johan Melkemichel utan med andra i bolaget. Det är viktigt att påpeka. Vi sålde för ungefär samma pris som vi själva köpte för och ansåg priset som rimligt. Inga andra visade heller något intresse när fastigheten annonserades ut.”

Vad ska man säga? Ska man skratta eller gråta? Vem skulle våga lägga bud på fastigheten när allt är klart på förhand? Att annonsera ut fastigheterna var bara ett spel för galleriet. Johan Melkemichel som ofta figurerade i lokalmedia och TV-kanalen Suryoyo Sat försvann från rampljuset efter avslöjandena. För att släta över skandalen och plocka några jämställdhetspoäng placerade klanen en kvinnlig ersättare som ordförande för Syrianska kyrkans styrelse. Men klanen kunde inte placera vem som helst på denna viktiga post, därför valde man Silva Gündüz (Metin Atasevens syster). Det som är intressant i sammanhanget är att Silva Gündüz var en flitig vänsterpartist i Södertälje men när klanen kallade var det inga som helst ideologiska problem att sitta som ordförande i klankontrollerade Syriansk ortodoxa Kyrkan med säte i Mor Afram, Södertälje.

Interna ”Namnkonflikten” som verktyg

Som alla andra maktfullkomliga strukturer utnyttjar även Melkemichel-klanen varje tillfälle att splittra en större enhet för att sedan kunna lättare kontrollera och styra de olika delarna. En klassisk ”söndra och härska”-taktik. En konflikt som uppstod mellan de som kallade sig assyrier och de som kallade sig syrianer under 1970-talet, om vilket begrepp folkgruppen skulle använda i Sverige, har med tiden förvandlats till ett effektivt verktyg i klanens händer.

Melkemichel-klanen med sina hantlangare och marionetter medvetet och systematiskt motarbetat alla försök till försoning mellan de assyriska och syrianska fraktionerna. Trots att den stora majoriteten av folkgruppen i allmänhet har tröttnat på denna destruktiva och i många fall infantila konflikt har Melkemichel-klanen tillsammans med Halef-familjen eldat på för att fördjupa splittringen mellan fraktionerna. Senaste medlet för att elda på ”namnkonflikten” mellan assyrier och syrianer har varit tv-kanalen Suryoyo Sat. Vid flera debattprogram har man bjudit in extremister som har till uppgift att enbart peka ut assyrierna som onda. Innehållet i många av dessa program skulle med största sannolikhet fällas för hets mot folkgrupp om dessa hade hamnat hos granskningsnämnden.

Före och efter derbymatcherna mellan Syrianska FC och Assyriska FF för några år sedan hetsade man i olika program som sändes i Suryoyo Sat mot assyrier och Assyriska FF:s supportrar. Till följd av dessa hetsprogram har det kring matcherna uppstått stora bråk i skolor mellan barn som kallar sig assyrier respektive syrianer.

Melkemichel-klanen med Halef-familjen, som kontrollerade den syrianska kyrkan från första början, har från kyrkoaltaren med hjälp av fanatiska präster drivit sin propaganda och eldat på ”namnkonflikten”.

Huruvida man har rätt i sakfrågan beträffande vilket begrepp som är rätt, är ointressant i sammanhanget. Faktum är att det finns en grupp som kallar sig assyrier bland syrianerna. Detta var ett ypperligt tillfälle för Melkemichel-klanen att utnyttja. Genom sitt beteende har Melkemichel-klanen under 30 år planterat ett hat i en hel generation som vuxit upp med att hata den assyriska delen av folkgruppen utan att riktigt veta varför. Den tröttsamma och meningslösa ”namnkonflikten” har varit ett dilemma för svenska myndigheter som till slut beslutade att använda beteckningen assyrier/syrianer för folkgruppen.

Melkemichel-klanen och dess hantlangare har inget ärligt intresse av att försvara syrianismen. Tvärtom har man medvetet eldat på ”namnkonflikten” dels för att dela folkgruppen och dels för att peka ut en ”fiende” för att sedan göra sig själva till beskyddare och befästa sin maktställning.

Missnöjda rädda/tysta syrianer

Den överväldigande majoriteten av syrianerna är missnöjda med att vara en bricka i spelet i klanen Melkemichels och dess medlöparfamiljers händer, men har dessvärre ingen organiserad makt att sätta emot. När det är dags för förändringar i vissa organisationers styrelser aktiveras klanens stora medlemsmaskineri och man kan på ett ”demokratiskt korrekt sätt” tillsätta nya personer till nyckelpositioner i olika styrelser.

Organisationerna i fråga är:

Enligt Ungdomsstyrelsen har olika syrianska ungdomsorganisationer fått nästan tre miljoner kronor i bidrag under 2012. Medlemmarna i dessa organisationer är samma personer men redovisas i olika listor för att berättiga till mer bidrag från Ungdomsstyrelsen. Även i dessa organisationers huvudposter sitter personer som är valda av Melkemichel-klanen. En figur vid namnet Bedros Yevno, som med sin vuxna ålder inte längre kan räknas som ”ung”, sitter alltjämt på dessa poster.

För att ha total kontroll över alla ungdomsorganisationer, kyrkliga organisationer och alla andra slags organisationer, har Melkemichel-klanen sett till att allt etableras i byggnader som ägs av Melkemichelklanen. Klockarvägen 104, 151 61 Södertälje är uteslutande adressen för alla syrianska organisationer. Melkemichel-klanen har effektivt sett till att alla organisationer med penningströmmar finns inom räckhåll för klanen.

Det illegala spelimperiet – Melkemichel, Ataseven, Aslanoglu

Familjer med dessa efternamn är medlemmar av en och samma klan: Melkemichel-klanen. För att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet har man valt att gå under olika efternamn. Klanen omsätter med sin strukturerade illegala spelverksamhet många miljoner kronor i svarta pengar.

Strukturerad illegal spelverksamhet

För att skapa förutsättningar för illegalt spel behövs det lokaler, lånehajar och indrivare. Metin Ataseven var vd för fastighetsbolaget Ginatas AB, orgnr: 556594-3866, som ägs av hans två bröder. Ginatas äger köpcentret Ronna centrum och har ordnat lokaler till föreningar, som bara är en täckmantel för illegal spelverksamhet. Alla som bor i området är väl medvetna om vad som sker i dessa lokaler. För att ge sken av att man gör rätt för sig bildar man en påhittad förening som står för hyreskontraktet. På papper tar man en betydelselös hyra från föreningen, men den stora intäkten kommer från att ta sin andel av det pågående spelet i lokalen. Ju större summor det spelas om desto större intäkter drar Metin Ataseven & Co in i ”rake” (en term i poker för den del av potten som tas av kasinot som vinst) från ”spelborden”.

Polisen är maktlös. Trotts flera razzior har polisen inte kunnat hitta något som tyder på illegalt spel. Varför? Svaret är enkelt. Det finns aldrig några pengar på spelborden. Man använder sig av spelmarkörer. En person som sitter vid varje spelbord antecknar vinster och förluster för varje spelare. I slutet av spelet redovisas vem som har förlorat hur mycket och vem som har vunnit.

Den som inte har pengar kan också spela

I spellokalen finns det alltid en person som har stora summor kontanter på sig. I många fall rör det sig om miljoner. Denna ”lånehaj” har direkta kopplingar till hyresvärden och klanen Melkemichel. Han är där för att låna ut pengar till personer som har förlorat eller till andra som inte har tillräckligt med pengar för att spela. Låntagaren behöver bara ha en borgensman med sig och skriva på ett skuldebrev, därefter får han ”lånet”.

Indrivning

I vissa fall klarar inte låntagaren att betala tillbaka sin spelskuld i tid. Då kliver indrivarna in. Det är känt sedan tidigare att det är gott om personer av den karaktären i Melkemichel-familjen. Inom Södertäljes kriminella kretsar är namnen Yüksel Aslanoglu och Bülent Aslanoglu kända profiler. Som torped och indrivare användes Bernard ”Berno” Khouri. Ett telefonsamtal eller bud via en ”medlare” till personen med spelskulden brukar oftast lösa problemet. Förutom skulden lägger indrivarna på sin ”avgift” på beloppet, beroende på skuldens storlek. Det är ett mycket lukrativt värv, då indrivarna för det mesta inte behöver lägga ner särskilt mycket arbete. Deras namn och det våldskapital som det är förknippat med är deras varumärke, och det räcker långt när det gäller att ”övertala” låntagarna att betala skulden inklusive ockerräntan och alla påförda ”avgifter”.

Första mordet på Oasen och hyresvärden Metin Atasevens agerande

Natten till den 23 december 2009 mördades Mohamed Ali, som också hade ett kriminellt förflutet. Trots mordet valde Metin Ataseven att låta ”föreningen” som hyrde lokalen fortsätta med sin ”verksamhet”. Varför väljer man att fortsätta när en person har avrättats kallblodigt inför många ögonvittnen? Svaret är enkelt: pengar. Man drar in stora pengar genom att hysa denna illegala spelverksamhet. Det handlar om miljontals kronor varje månad. Pengar som Metin Ataseven och hans bröder stoppar rakt ner i fickorna. Det var först efter dubbelmordet på Jacob och Eddie Moussa och den mediala uppmärksamheten som följde som Metin Ataseven avhyste sina ”hyresgäster”, vilket inte var någonting annat än ett spel för gallerierna. Det illegala spelet är en stor inkomstkälla för klanen Melkemichel. Den illegala spelverksamheten i deras regi fortsätter än idag i Södertälje, dock i nya lokaler.

Fotbollslaget Syrianska FC som penningtvättmaskin

Melkemichel-klanen har även lagt beslag på alla viktiga poster i fotbollslaget Syrianska FC och bemannat alla viktiga positioner med lojala personer för att ta kontroll över tillgångarna och penningflödena i klubben, bl a har Özcan Melkemichel varit tränare i flera år utan att någon har vågat ifrågasätta eller kritisera honom å det minsta. T o m ordförande för Syrianskas supporterklubb är en klanmedlem. Klanen är intresserad av att ha kontrollen över Syrianska FC då en fotbollsklubb mycket enkelt och riskfritt kan användas som en ypperlig penningtvättmaskin. Den del av alla pengar som tjänas in genom klanens illegala verksamheter (illegalt spel, narkotikahandel, utpressning o s v) och som man vill tvätta för att kunna användas i de legala delarna, kan tvättas med bland annat kraftigt överdrivna publiksiffror på hemmamatcherna. Syrianska FC som för några år sedan spelade i norrettan gjorde spektakulära spelarköp. Detta fortsatte även de nästkommande två åren i Superettan. Under dessa år överdrevs publiksiffrorna för att tvätta alla svarta pengar som strömmar in till Melkemichel-klanens händer. Sedan uppflyttningen till Allsvenskan har Syrianska FC seriens sämsta publiksnitt. Detta beror på att de styrande i Syrianska FC inte vågar överdriva publiksiffrorna p g a att bevakningen av Allsvenskan är större och därmed är det svårare att fiffla med siffrorna.

Förutom de uppblåsta publikintäkterna från hemmamatcherna anordnas det även då och då fotbollsfester för att samla in pengar till fotbollslaget. I anslutning till dessa fotbollsfester sände Suryoyo Sat live-tv där tränaren Özcan Melkemichel och ordföranden Anderas Temiz tiggde pengar från folk som tittade utanför Sverige. Även dessa fester är ett tillfälle att pumpa in stora mängder kontanter från den illegala verksamheten och redovisa dem som insamlade medel under en sponsringsfest.

På detta sätt har klanen Melkemichel dragit ner fotbollsklubben med sig i smutsen och riskerar hela klubbens anseende och framtid. Södertäljenätverket eller Syrianska brödraskapet är Melkemichel-klanens produkt för att kontrollera penningströmmarna inom den syrianska folkgruppen. Det kriminella nätverket är skapat och kontrolleras av klanen Melkemichel. Ledarna för nätverket är Yüksel Aslanoglu och Bülent Aslanoglu, båda två är bröder till Syrianska FC:s tränare Özcan Melkemichel. I toppen av hierarkins pyramid sitter för media helt okända personer. För smutsjobbet står Bernard ”Berno” Khouri, Syrianska brödraskapets främsta torped. ”Berno” har även till uppgift att värva nya medlemmar till Syrianska brödraskapet. På senare tid har Bernard ”Berno” Khouri lanserats som Södertäljenätverkets nye ledare. Just nu sitter Bernard ”Berno” Khouri med en livstidsdom för anstiftan till mordet på bröderna Moussa. Att Yüksel Aslanoglu och Bülent Aslanoglus lät Bernard ”Berno” Khouri ta på sig ledarrollen var en medveten manöver av Yüksel Aslanoglu och Bülent Aslanoglu för att rikta bort uppmärksamheten från sig själva. I verkligheten är det klanen Melkemichel som bestämmer.

Bernard ”Berno” Khouri låg bakom den svåra misshandeln av Robil Oduncu för några år sedan. För att reda ut situationen klev Melkemichel-klanen in. Man hotade och skrämde bort alla som var vittnen till händelsen och sedan erbjöd Yüksel Aslanoglu, som representerade klanen Melkemichels kriminella falang, Robil Oduncus familj en ”skadeståndsersättning” på 700 000 kr för att friskriva Bernard ”Berno” Khouri från allt ansvar. Enligt överenskommelsen lades skulden på en 16-åring, Abraham Aho, som sedan frisläpptes i brist på bevis. Den utlovade skadeståndsersättningen till Robil Oduncus familj betalades aldrig.

Bülent Aslanoglu, född 1974, är utan minsta tvivel den högste ledaren. Han har tidigare dömts för flera våldsbrott, bland annat kidnappning och vapenbrott. Yüksel Aslanoglu, hans bror, har skött affärerna när Bülent var på landsflykt i Sydamerika.

Södertäljenätverket är aktivt på många klassiska kriminella områden: vapenhandel, knarkhandel, indrivning, garderobspengar från restauranger och utpressning. Familjen skyddar sina egna även om dessa begår grova brott. Fikri Aslanoglu är far till Yüksel och Bülent Aslanoglu och Syrianska FC:s tränare Özcan Melkemichel . När Bülent Aslanoglu kom tillbaka efter mångårig landsflykt mottogs han med öppna armar av sin far Fikri Aslanoglu och bodde hos denna. När personer får problem med kriminella, går personerna i fråga först och främst till Fikri Aslanoglu som har en viss ”Gudfader”-roll då hans två söner är obestridliga ledare för ”Syrianska brödraskapet”.

Under domstolsprocessens gång har det framkommit i ett avlyssnat samtal att Bülent Aslanoglu blev förbannad på Bernad Khouri över mordet på bröderna Moussa och att han har sagt att ”ryktet vi har byggt upp på tio år har ni raserat på ett år”.

Frågan är vad Bülent menar med det?

Svaret på det är att Klanen Melkemichel byggde ett parallellsamhälle. Alla problem och tvister löstes genom att involvera olika personer ur Melkemichel-klanen. Så länge mord och brutal misshandel inte ägde rum kunde klanen på ett diskret sätt driva in sina intäkter från den organiserade brottsligheten ostört. Men klanens ”springpojke/torped” började agera på egen hand och bli alltmer självständig. I takt med att Berno begick flera brott utan att det fick några konsekvenser började han bli fartblind och tro att han var oåtkomlig. Den eskalerade maktkampen med X-team resulterade i tre mord som fick myndigheterna att agera. Därmed riktades alla strålkastare mot Södertälje och det parallella samhälle som klanen Melkemichel hade byggt började rasa. Det är just detta ras som Bülent Aslanoglu syftar på.

Klanstrukturens destruktivitet

Det är allmänt känt att när en stat är svag bildas lokala maktstrukturer. I Mellanöstern besitts dessa maktstrukturer uteslutande av olika klaner. Detta gäller även Turkiet och i synnerhet den sydöstra delen av landet där statsmakten är mycket svag som samhällsbyggande institution.

Staden Midyat som ligger i Tur Abdin (sydöstra Turkiet) har också styrts av olika klaner. Förutom muslimska klaner fanns det även kristna klaner. Redan i Midyat terroriserade Melkemichel-klanen alla som inte anpassade sig efter klanens samhällssystem. Även i Midyat hade man lierade för att utföra olika våldsutövningar mot personer. Här använde klanen Melkemichel sina ”Kriv” (”Kriv” är ett uttryck som ges till en muslim som blir gudfader till ett kristet barn). Kristna som har lidit mycket och har slaktats av sina muslimska/kurdiska grannar under Seyfo – folkmordet 1915 – har inte mycket att sätta emot när klanen skickar budskap med sin ”Kriv” till en syrian. I de fall som inte gick att lösa genom ”Kriven” har klanen inte dragit sig för att låta en muslim/kurd misshandla eller döda en obekväm syrian/kristen.

Det är inte en slump att Klanen Mlekemichel har etablerat sig i Sverige. En del av klanfamiljerna hade flyttat och etablerat sig i Tyskland. Men för att kunna fortsätta leva efter sina egna villkor och bygga ett parallellsamhälle sökte sig klanfamiljerna till varandra.

Södertälje, som redan i början av 70-talet hyste flera familjer ur klanen Melkemichel, började dra till sig andra klanfamiljer från andra länder som en magnet. Ett exempel på det är Johan Melkemichel som lurade till sig flera miljoner genom att sälja syrianska kyrkans fastigheter till sig själv. Johan Melkemichel bodde och arbetade i Tyskland innan han kom till Södertälje. Man kan ge många fler exempel på hur klanfamiljerna sökte sig till Södertälje i syfte att börja bygga sitt egna samhälle i det nya svenska samhället.

Klanen och dess medlemmar sätter sig över alla andra syrianer. Många ungdomar ur klanen Melkemichel går runt i munktröjor med syrianska örnen på ryggen och texten ”Melkemichel”. I normala fall har man syrianska örnen med texten ”Syrianska” på dessa och liknande plagg. Klanmedlemmarna ser sig själva som ”de utvalda” och har inget emot att öppet skylta med det på Södertäljes gator.

Som nämnts ovan har klanmedlemmarna inte någon politisk ideologi. Robert Halef och Metin Ataseven, som började sina politiska banor som socialdemokrater, har utan något hinder bytt partifärg och gått över till Kristdemokraterna och Moderaterna. Silva Gündüz som var vänsterpartist hoppade av för att ta över efter Johan Melkemichel som ordförande för syrianska kyrkan. Allt handlar om att ha total kontroll över maktens olika positioner.

Klanen Melkemichel har alltså återintroducerat en social struktur som Sverige inte sett sedan medeltiden, innan den svenska staten etablerade sig och tog över rätten att utöva våld inom rikets gränser. Vad en sådan social struktur leder till i förlängningen, när medborgarna tappat förtroendet för att staten och samhället ska försvara dem och deras rättigheter, kan vi bevittna i Somalia, där statsmakten har upplösts och befolkningen terroriseras i samband med de olika klankonflikterna.

Att polisen har gripit och fängslat många av personerna som var klanens våldsapparat kommer inte att lösa problemet. Klanen kommer på ett eller annat sätt tillsätta dessa platser med andra verktyg.

Syrianers röst från Ronna

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson