Annonsera på Avpixlat

Datainspektionen polisanmäler Avpixlat för MigiLeaks

Lyssna: “Det kan vara att en asylsökande utsatts för våldtäkt”

DEMOKRATUR Som några kanske läst eller hört i media har Datainspektionen beslutat polisanmäla Avpixlat för att vi gett en fristad åt MigiLeaks och låter dem bedriva sin verksamhet under vårt beskydd. Vi hade tänkt avvakta med att gå ut med detta tills vi själva fått ta del av polisanmälan, men vi förutsåg – lite naivt kanske – inte att Datainspektionen som en del i sin riktade aktion mot oss skulle läcka uppgiften till media innan anmälan handlagts av polismyndigheten och delgivits oss. Eftersom katten nu är ute ur lådan, känner vi oss föranledda att kommentera saken.

Att staten använder sina myndigheter som verktyg för att förfölja, tysta och fängsla oliktänkande och begränsa yttrandefriheten på Internet är inget ovanligt – i diktaturer som Kina eller Iran. När det sker i förmenta demokratier som Sverige finns det skäl att bli orolig. Datainspektionens beslut att polisanmäla den journalistiska och opinionsbildande verksamhet kring den svenska asylprocessen som bedrivs på sajten MigiLeaks under vårt paraply är just ett exempel på ett sådant totalitärt maktmissbruk.

Andra exempel på institutionell antidemokratisk verksamhet mot den Sverigevänliga folkrörelsen är förstås behandlingen av Sverigedemokrater i olika sammanhang, allt ifrån att uteslutningen av partiets aktiva medlemmar ur facket, utestängning av partiet från paraplyorganisationer men också sådant som den svenska mediekartellens samordnade svartmålning av denna rörelse, för tillfället tydligast manifesterad i de ständiga jämförelserna med den norske massmördaren Anders Behring Breivik.

Den polisanmälan som nu gjorts mot oss ska alltså sättas in i ett större sammanhang för att bli begriplig och då framträder också Datainspektionens skenargument i all sin ihålighet. Publicering av domar i fulltext har skett i många år av olika aktörer, exempelvis InfoTorg, utan att Datainspektionen haft något att erinra. Det är därför uppenbart att det är syftet med just MigiLeaks verksamhet – att granska bristerna i den svenska asylprocessen – som ådragit sig statens missnöje och som man nu vill stoppa genom att skicka ut sin handgångne, Datainspektionen.

När vi inte gett vika för Datainspektionens skriftliga hotelser och inte släcker ned MigiLeaks, väljer de nu alltså att trappa upp genom att skicka polisen på oss i syfte att tysta vår röst i debatten. Detta tilltag är naturligtvis något alldeles utomordentligt anmärkningsvärt och något som visar att den svenska demokratins fernissa är tunn. När staten och etablissemanget känner sin makt hotad drar man sig inte för att använda sig av samma totalitära metoder som de diktaturer man annars med hög svansföring kritiserar.

Senast häromdagen stod statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på en presskonferens med Kinas premiärminister och talade högtidligt om denna supermakts tillkortakommanden på yttrande- och åsiktsfrihetens område, inte minst när det gäller Internet. Samtidigt som statsministern talar agerar alltså hans myndighet Datainspektionen och den svenska polismakten på exakt det sätt mot opinionsbildare på Internet som vi sett åtskilliga exempel på från just Kina. Det är angeläget att påpeka att det här inte bara handlar om ett försök att censurera Internet – med den lag som Datainspektionen nu missbrukar kan de i värsta fall se till att kasta de ansvariga för MigiLeaks i fängelse i flera år.

Datainspektionen framhåller i sin kritik när de talar med media att de domar som publiceras innehåller känsliga uppgifter. Vad de inte berättar är att domarna i förväg är granskade av domstolens jurister och att sådana uppgifter som enligt lag betraktas som känsliga redan har anonymiserats innan domen blir allmän och offentlig handling. Datainspektionen begär nu alltså att MigiLeaks ska börja överpröva den bedömning som domstolens jurister har gjort och börja anonymisera ytterligare uppgifter i domarna. Hur detta skulle gå till eller vad MigiLeks i så fall har att rätta sig efter när Datainspektionen underkänner domstolsjuristers kompetens är något av en gåta.

På samma sätt berättar Datainspektionen inte för media att exakt samma domar i fulltext som MigiLeaks publicerar också finns publicerade på andra webbplatser som InfoTorg. Där är dock ändamålet med publiceringen ett annat – ett som Datainspektionen eller deras överordnade i maktens korridorer uppenbarligen inte stör sig på. Nu förhåller det sig emellertid så att Datainspektionen inte – utöver om journalistiskt ändamål kan åberopas eller inte – har någon rätt att värdera syftet med en publicering när de bedömer huruvida den strider mot PUL eller inte. Det innebär att om de anser att publicering av domar i fulltext på Internet är ett brott mot PUL, då är de tvungna att polisanmäla ALLA webbplatser de känner till som tillhandahåller sådana handingar.

Det har Datainspektionen inte gjort. De polisanmäler nu endast MigiLeaks/Avpixlat och ett par sajter till vars ändamål med publiceringen är likartat, dvs att opinionsbilda kring den svenska asylprocessen. Det måste därmed anses ställt utom allt rimligt tvivel att Datainspektionen agerar på politiska bevekelsegrunder och på ett sätt som är att betrakta som myndighetsmissbruk och saknar verkligt stöd i lagen.

Datainspektionens agerande företer som sagt olustiga likheter med myndighetsutövning i totalitära diktaturer i syfte att tysta en obekväm opposition. Vare sig redaktionen på Avpixlat eller ansvariga för MigiLeaks ämnar låta sig skrämmas till tystnad av sådant maktmissbruk. Det stärker oss tvärtom i vår uppfattning om att Avpixlat, MigiLeaks och andra fria och alternativa medier verkligen behövs och fyller en viktig funktion som motkraft till institutionella krafter som försöker urholka demokratin och kringskära den grundlagsskyddade yttrande-, åsikts- och tryckfriheten.

Den här sortens agerande från svenska myndigheter legitimerar förstås också vårt beslut att låta redaktionen vara anonym, att inte ha en ansvarig utgivare och att bedriva verksamheten från ett annat land. För troligtvis utmynnar Datainspektionens polisanmälan pga av dessa försiktighetsmått i noll och intet, och detta är Datainspektionens jurist också medveten om. Tilltaget ska mer ses som ett sätt att smutskasta oss och vår verksamhet – polisanmälan är tänkt att fungera som en fläck på vårt goda rykte helt enkelt, ett skenargument bland andra att ta till när sakargumenten tryter.

För som Anders Ahlqvist på rikspolisstyrelsen säger till Sveriges Radio i inslaget ovan har den svenska polisen inga möjligheter att få hjälp av amerikanska myndigheter för att utreda den här typen av påstådda “brott”. Ahlqvist formulerar det bra när han säger att det vi kallar för brott mot personuppgiftslagen det kallar amerikanerna för “Freedom of Speech” – en grundlagsstadgad rättighet som är mycket mer långtgående än vår yttrandefrihet. Avpixlat och MigiLeaks har alltså i realitetetn inte alls begått något brott. Datainspektionen tycker bara att det är trist att den svenska lagens långa arm inte är fullt så lång att den sträcker sig till USA, och trots att man vet om detta okynnesanmäler man till polisen.

Datainspektionens agerande tillsammans med den övriga och tilltagande repression vi ser i samhället mot oss i den Sverigevänliga folkrörelsen visar med all önskvärd tydlighet att etablissemanget är skakat. Man är på allvar oroad över att kanske inte få fortsätta med det samhällsbygge baserat på mångkultur och massinvandring som man snickrat på de senaste decennierna. Denna desperation kommer ännu en tid att ta sig diverse osnygga och odemokratiska utryck. Vi får räkna med att det blir värre innan det blir bättre.

Sett ur ett vidare perspektiv och som en del i ett mönster är Datainspektionens agerande som sagt mycket allvarligt. Betraktat som enskild händelse är det dock troligen mest kontraproduktivt. Myndigheten riskerar ådra sig skarp kritik för sitt försök att undergräva pressfriheten och för att okynnesanmäla en verksamhet som de mycket väl vet inte är ett brott i den jurisdiktion där den bedrivs. De ger också Avpixlat en mediaexponering som vi kanske rentav borde tacka för – vi kan redan se hur besökssiffrorna på vår och MigiLeaks webbplats stiger.

SR
Sydsvenskan
Dagens Juridik

Relaterat

Datainspektionen ger MigiLeaks grönt ljus

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson